Sprawozdanie z pracy Zespołu Wychowania Przedszkolnego w Gołaszach Puszczy za m-ce styczeń, luty, marzec 2013 r.

W pierwszym kwartale 2013 r. w swojej pracy w Zespole Wychowania Przedszkolnego realizowałam następujące tematy:

1. Nowy Rok – zwrócenie uwagi na budowę kalendarzy, zapoznanie z nazwami dni tygodnia, rozwijanie umiejętności liczenia, przedstawianie w formie plastycznej tygodnia z mojego życia.

2. Zimowe nastroje – bezpiecznie bawimy się na śniegu, świadome i konsekwentne unikanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu, wybieranie miejsc bezpiecznych do zabaw, zachęcanie do ruchu na świeżym powietrzu, zapoznanie z wyborami sportami zimowymi.

3. Dzień Babci i Dziadka w przedszkolu – zachęcanie do wypowiadania się na temat dzieciństwa, członków swojej rodziny, dziecko samodzielnie wykonuje upominek dla Babci i Dziadka, wspólne przygotowanie programu artystycznego i wspólna zabawa z przybyłymi gośćmi.

4. W karnawale same bale – rozwijanie ekspresji twórczej w wymyślaniu stroju na bal, rozwijanie zainteresowania karnawałem i związanymi z nim tradycjami.

5. Dziecko – oglądanie przedstawienia teatralnego „Jaś i Małgosia” w wykonaniu aktorów, wyjazd do szkoły w Jablonec, aktywne uczestniczenie w proponowanych zabawach.

6. W krainie wiecznej zimy – poznanie sposobu życia ludzi i zwierząt na dalekiej północy, dostarczanie dzieciom wiadomości o sprawach nieznanych poprzez literaturę, wzbogacanie słownictwa.

7. Zielony kącik w sali – zakładamy hodowlę rzeżuchy i szczypiorku – rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, dziecko wie jakie warunki muszą być spełnione dla prawidłowego wzrostu roślin.

8. Marcowy przeładowaniec – zapoznanie z elementami marcowej pogody, poznanie oznak nowej pory roku i przysłowia „W marcu jak w garncu”.

9. Wycieczka do Łomży na teatrzyk „Calineczka” do Teatru Lalki i Aktora – poszerzanie wiedzy otaczającym je świecie.

10. Wielkanoc – zapoznanie z tradycjami wielkanocnymi, dziecko ozdabia pisankę wykorzystując różnorodne materiały plastyczne, wykonuje formę przestrzenną według wzoru, ćwiczy spostrzegawczość i sprawności manualne.

Na zajęcia logopedyczne w w/w okresie w Ośrodku Wychowania Przedszkolnego w Gołaszach Puszczy uczęszczało łącznie 8 dzieci (5 dziewczynek i 3 chłopców).
W sytuacjach nieprawidłowych realizacji głosek miała miejsce kontynuacja ćwiczeń mających na celu m. in. usprawnienie aparatu artykulacyjnego, w tym motoryki warg, języka, żuchwy oraz ćwiczenia oddechowe warunkujące poprawną wymowę w tym m. in. ćwiczenia pionizacji języka, ćwiczenia korygujące wysuwnie języka między zęby oraz przyczyniające się do prawidłowego przepływu powietrza wewnątrz jamy ustnej.

Wspomaganie rozwoju mowy następowało poprzez różne ćwiczenia przybierające formę zabaw. Dzieci m.in. utrwalały prawidłową wymowę głosek syczących [s, z, c, dz], ciszących [ś, ź, ć, dź] oraz  głosek dźwięcznych, różnicowały głoski k-t oraz g-d znajdujące się w jednym wyrazie, wykonywały ćwiczenia rozwijające pamięć wzrokowo – słuchową, jak również ćwiczenia logicznego myślenia i argumentowania (szukały wśród podanych elementów „czarnej owcy” czyli elementu nie pasującego pod jakimś względem do pozostałych).

Większość dzieci regularnie uczęszczała na zajęcia. Praca z niedużą grupą dzieci pozwoliła na przebieg zajęć w spokojnej, miłej atmosferze. Wykorzystanie gier i ciekawych pomocy logopedycznych dodatkowo przyczyniło się do tego, że dzieci chętnie uczestniczyły w zajęciach.

Elementy diagnozy  psychologicznej:

- Ćwiczenia usprawniające percepcje wzrokową : wyszukiwanie różnic w obrazkach o różnym poziomie trudności.

- Rozwijanie  intelektualnych umiejętności wiązania przyczyn ze skutkiem /zagadki logiczne/.

- Usprawnianie koordynacji wzrokowo-ruchowej poprzez dobieranie jednakowych elementów na materiale obrazkowym.

- Zabawy ruchowe pogłębiające relacje grupowe.

- Omawianie z nauczycielką postępów rozwojowych dzieci.

- Indywidualne rozmowy z rodzicami. Udzielenie  wskazówek wychowawczych.

 
Reklama